OM OSS
Civilkuragebyrån arbetar för ökat civilkurage i samhället. Det är en del i säkerhetsdebatten som handlar om trygghet. Människor som ingriper med civilkurage visar mod, medmänsklighet och en stor dos personligt ansvar.
Civilkurage, kurage, trygghet, säkerhet, huskurage, medmänsklighet, mod, hjälte, civilkuragebyrån, åskådareffekten, Bystander effect,
15528
page-template-default,page,page-id-15528,bridge-core-1.0.4,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

OM CIVILKURAGEBYRÅN

Civilkurage handlar om trygghet och säkerhet. Vi är en ideell organisation som arbetar för att uppmuntra unga och vuxna att våga visa civilkurage och sätta civilkurage högre upp på agendan i diskussioner om samhällssäkerhet. Civilkuragebyrån är ett samverkansforum för verksamheter som vill verka för ett ökat civilkurage och tillhandahåller kunskap och verktyg som är effektiva i arbetet.

Vad händer med civilkuraget när tilliten minskar?

Att vi människor visar civilkurage hänger ihop med att vi känner tillit för varandra och för samhället. Idag finns flera stora trender som är negativa för tilliten, ex ökade ekonomiska klyftor, polarisering, ökad individualism för att nämna några.

 

När trygghet och säkerhet diskuteras är den i stort sett uteslutande fokuserad på resurser till rättsväsende, polis och övervakning. Civilkurage som många gånger omnämns som ryggraden i ett tryggt samhälle finns inte med. Det här vill Civilkuragebyrån ändra på.

 

Flera av myndigheterna som arbetar för trygghet och säkerhet är beroende av att vi visar civilkurage. Trots det är ingen myndighet på nationell nivå som har ansvaret att följa utvecklingen, sammanställa kunskap och arbeta för att uppmuntra fler att våga och vilja visa civilkurage. Även detta vill Civilkuragebyrån ändra på.

Civilkuragebyrån arbetar för att öka civilkuraget i samhället – både genom att öka närvaron i debatten men också genom att uppmuntra fler att våga och vilja ingripa.

Öka den personliga ansvarskänslan

 

Idag finns en stor tilltro till att säkerhet och trygghet skapas genom repressiva insatser, som exempelvis övervakning eller statliga insatser. Hur vi väljer att agera hänger bland annat ihop med normer i samhället, förväntningarna på oss och vår kalkylering i att bedöma risken i att själva råka illa ut.

 

Civilkuragebyrån arbetar både för att öka den personliga ansvarskänslan i att våga och vilja ingripa. Det gör vi genom att på olika sätt engagera och inspirera genom att lyfta förebilder och sprida kunskap.

 

Öka kännedom om värdet

 

Vi kan inte längre ta civilkurage för givet. Vi arbetar därför med att öka kännedom om värdet med civilkurage och bidra till kunskap för effektiva arbetssätt för att uppmuntra civilkurage.  Civilkurage behöver få en ökad status eftersom det handlar om säkerhet och trygghet.

 

Lika viktig del i vårt arbete är därför opinionsbildning och politisk påverkan för att öka nationella samhällsinsatser inom området.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Vi arbetar för att öka människors inställning, vilja och förmåga till ingripanden. Lika prioriterat är vårt påverkansarbete för ett ökade nationella insatser och proaktivt arbete för att säkerställa en starkt civilkurage.

Engagera och inspirera

Civilkurage är en förmåga vi kan träna oss i och styrs ofta av normer. Vi arbetar därför med att skapa engagemang, sprida kunskap och lyfta förebilder med målsättningen att inspirera fler att våga och vilja ingripa.

Påverkan och opinionsbildning

Civilkurage handlar om samhällssäkerhet och trygghet. Vi arbetar för att civilkurage får högre status i det nationella ledarskapet för Sverige och att mer resurser tillsätts för proaktiva insatser.

Utveckla kunskap och metoder

Vi arbetar för att höja den nationella kompetensen kring civilkurage, både öka kännedom om värdet för att motivera ökade insatser, vi följer trender inom området samt samla verktyg kring effektiva arbetssätt.

Utbilda, stötta och samverka

Civilkurage är en förmåga som går att träna upp och vårt agerande är många gånger styrt av normer. Vi erbjuder utbildningar och verktyg som möjliggör för fler aktörer att bidra till förändring.

VÅRA STADGAR

Läs mer om Civilkuragebyrån i våra stadgar.